اورژانس بیمارستان شهدای هرسین با 21 نفر کادر پرستاری ، 3 نفر خدمات ، 3 نفر نگهبان و 1 منشی پزشک بصورت 24 ساعته آماده ارائه خدمت به بیماران محترم می باشد.

این بخش دارای 11 تخت تحت نظر ( بستری موقت ) می باشد.

 

سرپرستار بخش اورژانس

نام و نام خانوادگی : آقای یوسف قیاسی

تحصیلات : کارشناس پرستاری 

تلفن : 45121144  داخلی 242

 

سایر پرسنل اورژانس