بیمارستان شهدای هرسین

معرفی بیمارستان شهدای هرسین

      این بیمارستان در بهمن ماه سال 1383 با مساحت 20000 متر مربع و ظرفیت 80 تخت مصوب افتتاح گردید. موقعیت پروژه بیمارستان با زیربنای 13000 متر مربع در 4 طبقه و در 2 بلوک در غرب شهر هرسین قرار گرفته است.

فضای تشکیل دهنده بیمارستان به شرح ذیل می باشد :

  1. زیرزمین  شامل قسمت های  : رختشویخانه ، موتورخانه ، سردخانه ، رستوران آشپزخانه ، انبار عمومی  ، انبار دارویی
  2. طبقه همکف شامل قسمت های : ورودی اصلی ، ریاست ، مدیریت ، اداری ( حسابداری ، امور بیمه  و درآمد ، کارگزینی ، دبیرخانه ) ، تلفنخانه ، پذیرش ،  و بخش های مراقبت ویژه ، بخش بستری عمومی ( شامل داخلی – جراحی – اطفال و زنان ) اورژانس ، رادیولوژی ، داروخانه  ، همودیالیز و نمازخانه
  3. طبقه اول شامل قسمت های : مرکز استریل ( CSR )، اتاق عمل ، کلینیک تخصصی ، آزمایشگاه (سونوگرافی ، اکوکاردیوگرافی ، تست ورزش و آندوسکوپی)
  4. بخش ویژه و بخش  بستری جراحی که فعلاً بلااستفاده می باشد که در صورت تأمین نیرو و تجهیزات مربوطه امکان فعالیت دارد.
  5. طبقه دوم شامل قسمت های : بخش زایمان ، ( بخش بستری زنان ، بخش نوزادان و بخش بستری کودکان  که در حال حاضر غیرفعال بوده و در صورت تخصیص اعتبارات لازم و منابع انسانی مورد نیاز قابلیت بهره برداری کامل را دارد.)