تعداد بازدیدکنندگان

۲ نفر
۲,۴۰۳,۸۵۸ نفر
۱,۹۶۷ نفر
۴,۷۶۲ نفر
۸ بهمن ۱۳۹۷
۷,۲۸۶ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۶/۰۱ ۲   کاربر ۲   صفحه
۰۵/۳۱ ۷   کاربر ۳۵   صفحه
۰۵/۳۰ ۹   کاربر ۲۱   صفحه
۰۵/۲۹ ۹   کاربر ۱۲   صفحه
۰۵/۲۸ ۸   کاربر ۱۸   صفحه
۰۵/۲۷ ۱۲   کاربر ۱۷   صفحه
۰۵/۲۶ ۱۸   کاربر ۳۵   صفحه
۰۵/۲۵ ۵   کاربر ۱۳   صفحه
۰۵/۲۴ ۵   کاربر ۷   صفحه
۰۵/۲۳ ۱۳   کاربر ۳۱   صفحه
۰۵/۲۲ ۹   کاربر ۳۲   صفحه
۰۵/۲۱ ۶   کاربر ۷   صفحه
۰۵/۲۰ ۹   کاربر ۱۴   صفحه
۰۵/۱۹ ۱۹   کاربر ۴۹   صفحه
۰۵/۱۸ ۱۰   کاربر ۲۰   صفحه
۰۵/۱۷ ۹   کاربر ۱۳   صفحه
۰۵/۱۶ ۳   کاربر ۱۵   صفحه
۰۵/۱۵ ۱۱   کاربر ۲۱   صفحه
۰۵/۱۴ ۱۴   کاربر ۴۳   صفحه
۰۵/۱۳ ۱۱   کاربر ۲۵   صفحه
۰۵/۱۲ ۴۰   کاربر ۵۰   صفحه
۰۵/۱۱ ۱۷   کاربر ۲۵   صفحه
۰۵/۱۰ ۸   کاربر ۲۷   صفحه
۰۵/۰۹ ۲   کاربر ۹   صفحه
۰۵/۰۸ ۱۱   کاربر ۲۰   صفحه
۰۵/۰۷ ۱۱   کاربر ۲۲   صفحه
۰۵/۰۶ ۹   کاربر ۳۸   صفحه
۰۵/۰۵ ۸   کاربر ۲۰   صفحه
۰۵/۰۴ ۱۱   کاربر ۱۴   صفحه
۰۵/۰۳ ۸   کاربر ۱۷   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۶۲۰ ۴ %

ساعت ۱ تا ۲
۶۳۹ ۴ %

ساعت ۲ تا ۳
۳۰۸ ۲ %

ساعت ۳ تا ۴
۲۴۳ ۱ %

ساعت ۴ تا ۵
۲۲۰ ۱ %

ساعت ۵ تا ۶
۶۷ ۰ %

ساعت ۶ تا ۷
۱۵۶ ۱ %

ساعت ۷ تا ۸
۳۶۲ ۲ %

ساعت ۸ تا ۹
۱,۰۰۸ ۶ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۱,۰۵۳ ۶ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۱,۱۳۴ ۷ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۱,۱۶۸ ۷ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۹۳۰ ۶ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۱,۰۱۳ ۶ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۸۹۹ ۵ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۶۷۱ ۴ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۶۹۸ ۴ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۸۶۲ ۵ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۶۴۱ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۶۴۸ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۷۸۸ ۵ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۷۱۷ ۴ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۱,۱۶۷ ۷ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۸۵۱ ۵ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۸۷۳,۷۱۶ ۳۷ %
ZZZ
ZZZ
۴۱۸,۸۴۰ ۱۸ %
USA
USA
۳۷۶,۸۷۰ ۱۶ %
DEU
DEU
۲۱۱,۴۰۸ ۹ %
ROM
ROM
۱۲۳,۵۳۰ ۵ %
GBR
GBR
۵۶,۴۶۹ ۲ %
RUS
RUS
۵۳,۳۰۸ ۲ %
CHN
CHN
۴۶,۱۳۱ ۲ %
FRA
FRA
۴۶,۱۲۳ ۲ %
JPN
JPN
۲۲,۰۸۱ ۱ %
CAN
CAN
۲۰,۹۷۶ ۱ %
DNK
DNK
۱۷,۲۹۵ ۱ %
MYS
MYS
۱۶,۰۵۹ ۱ %
UKR
UKR
۱۵,۸۱۷ ۱ %
NLD
NLD
۹,۶۶۴ ۰ %
ALB
ALB
۷,۳۷۳ ۰ %
BLR
BLR
۶,۵۹۹ ۰ %
AUS
AUS
۶,۴۳۹ ۰ %
KOR
KOR
۵,۵۴۴ ۰ %
GRC
GRC
۵,۱۴۸ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۴,۱۸۵ ۶۸ %
Firefox
Firefox
۷۸۸ ۱۳ %
Other
Other
۳۲۱ ۵ %
Mozilla
Mozilla
۲۹۴ ۵ %
IE 8.0
IE 8.0
۲۵۲ ۴ %
Safari
Safari
۱۲۱ ۲ %
IE 6.0
IE 6.0
۱۰۰ ۲ %
IE 9.0
IE 9.0
۵۲ ۱ %
IE 11.0
IE 11.0
۲۳ ۰ %
Opera
Opera
۱۷ ۰ %
IE 7.0
IE 7.0
۱۳ ۰ %
IE 10.0
IE 10.0
۱۲ ۰ %
Edge
Edge
۸ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Linux ۳,۷۹۶ ۶۲ %
Windows 7 ۱,۰۳۴ ۱۷ %
Other ۵۱۵ ۸ %
Windows 10 ۲۲۱ ۴ %
Vista ۱۳۸ ۲ %
iOS ۱۲۵ ۲ %
Android ۱۱۸ ۲ %
Windows 8 ۱۱۱ ۲ %
XP ۹۱ ۱ %
Windows 2003 ۴ ۰ %
FreeBSD ۱ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
نوبت دهی ۲۵
نوبت دهی بیمارستان هرسین ۱۸
سامانه نوبت دهی بیمارستان شهدا هرسین ۱۷
نوبت دهی بیمارستان شهدا هرسین ۱۷
بیمارستان هرسین ۱۳
نوبت دهی بیمارستان شهدای هرسین ۸
زهرا مرادی فر ۸
بیمارستان شهدای هرسین ۷
نوبت دهی سونوگرافی ۵
شماره تلفن بیمارستان هرسین ۵
آدرس بیمارستان شهدا هرسین ۴
سامانه نوبت دهی بیمارستان شهدای هرسین ۴
بیمارستان شهدا هرسین ۴
سایت نوبت دهی بیمارستان شهدای هرسین ۴
سونوگرافی ۳
نوبت دهی اینترنتی بیمارستان شهدای هرسین ۳
سایت بیمارستان شهدای هرسین ۳
بیمارستان شهدا هرسین تلفن ۳
سایت نوبت دهی بیمارستان شهدا هرسین ۳
نوبت دهی اینترنتی بیمارستان هرسین ۳
نوبت دهی رادیو لوژی ۲
سایت نوبت دهی بیمارستا شهدای هرسن ۲
نوبت دهی بیمارستان شهدای ivsdk ۲
زمان نوبت دهی بیمارستان شهدا هرسین ۲
استخدام ۲
استخدام بیمارستان هرسین ۲
سایت بیمارستان هرسین ۲
سامانه نوبت دهی بیمارستان هرسین ۲
://harsinhosp.kums.ac.ir/ ۲
سامانه.نوبت.دهی.بیمارستان.شهدا.هرسین ۲
سامان دهی نوبت بیمارستان شهدای هرسین ۲
امام جمعه شهرستان هرسین ۲
1154 ۲
45121154 ۲
5121154 ۲
ربیس بیمارستان شهدا هرسین ۲
اسامىمتخصص داخلی بیمارستان هرسین ۲
لیست پزشکان بیمارستان شهدا هرسین ۲
نوبت دهی بیمارستان شهداهرسین ۱
خدمات درمانی هرسین ۱
شماره بیمارستان برانکسکوپی کرمانشاه ۱
نوبت دهی بیمارستان شهدا هرسین دکتر حسینی ۱
دکترشیخ حسینی درکرمانشاخ ۱
نوبت دهی اینترنتی بیمارستان شدای هرسین ۱
دریافت نوبت بیمارستان شهدا هرسین ۱
نوبت دهی بیمارستان‌ شهدا‌ هرسین ۱
سامانه رسمی نوبت دهی بیمارستان هرسین ۱
نوبت دهی اینترنت بیمارستان شهدا هرسین ۱
نوبت دهی بیمارستان شهرای هرسین ۱
حاج اقا باقری کرمانشاه ۱