برنامه هفتگی کلینیک تخصصی بیمارستان شهدای هرسین

کلینیک تخصصی بیمارستان شهدای هرسین با حضور متخصصین محترم و بر اساس برنامه هفتگی ذیل آماده ارائه خدمت به کلیه بیماران محترم با تعرفه دولتی می باشد.

اسامی متخصصین  شنبه یکشنبهدوشنبه سه شنبهچهارشنبه پنج شنبه
 دکتر سعید حمزه ایمتخصص داخلی  صبح 


صبح 
دکتر سیروس شیخ حسینی متخصص جراحی عمومی عصرعصر عصر عصر عصر  
دکتر پریسا دارابی متخصص زنان و زایمان    صبح  صبح 
دکتر عاطفه علوی فر متخصص اعصاب و روان  صبحصبح صبح صبح صبح  
دکتر حسنا حسینی متخصص قلب و عروق  عصر صبح و عصر عصر صبح و عصرصبح صبح و عصر 
دکتر سپیده محمدحسینی متخصص اطفال صبح و عصر صبح و عصر  صبح و عصرصبح و عصر  صبح و عصر صبح 
دکتر لیلا تربتی متخصص رادیولوژی و سونوگرافی  صبح صبحصبح صبح صبح  
دکتر علی علیئی پزشک دیابت صبح  صبح صبح صبح صبح 
 آقای فریدون سهرابیکارشناس ارشد رژیم درمانی و تغذیه  صبح  صبح   صبح