تعداد بازدیدکنندگان

۲ نفر
۹۷۰,۵۰۶ نفر
۹۷۳ نفر
۱۱,۶۷۱ نفر
۲۷ دی ۱۳۹۷
۴,۴۸۴ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۱۰/۳۰ ۵   کاربر ۲۶   صفحه
۱۰/۲۹ ۱۶۵   کاربر ۴۱۶   صفحه
۱۰/۲۸ ۸۴   کاربر ۱۲۸   صفحه
۱۰/۲۷ ۲۰   کاربر ۴۹   صفحه
۱۰/۲۶ ۴۴   کاربر ۱۰۸   صفحه
۱۰/۲۵ ۴۶   کاربر ۱۵۳   صفحه
۱۰/۲۴ ۳۵   کاربر ۲۱۸   صفحه
۱۰/۲۳ ۴۸   کاربر ۱۷۷   صفحه
۱۰/۲۲ ۴۳   کاربر ۱۳۰   صفحه
۱۰/۲۱ ۲۳   کاربر ۷۷   صفحه
۱۰/۲۰ ۲۳   کاربر ۸۳   صفحه
۱۰/۱۹ ۳۴   کاربر ۱۰۶   صفحه
۱۰/۱۸ ۴۶   کاربر ۱۱۹   صفحه
۱۰/۱۷ ۳۷   کاربر ۸۶   صفحه
۱۰/۱۶ ۴۲   کاربر ۱۳۶   صفحه
۱۰/۱۵ ۷۹   کاربر ۲۸۳   صفحه
۱۰/۱۴ ۲۲   کاربر ۸۳   صفحه
۱۰/۱۳ ۱۷   کاربر ۸۰   صفحه
۱۰/۱۲ ۳۸   کاربر ۱۲۴   صفحه
۱۰/۱۱ ۴۷   کاربر ۱۴۲   صفحه
۱۰/۱۰ ۶۰   کاربر ۲۲۸   صفحه
۱۰/۰۹ ۴۸   کاربر ۲۰۲   صفحه
۱۰/۰۸ ۶۱   کاربر ۳۳۸   صفحه
۱۰/۰۷ ۲۱   کاربر ۶۹   صفحه
۱۰/۰۶ ۱۸   کاربر ۴۲   صفحه
۱۰/۰۵ ۲۱   کاربر ۱۱۷   صفحه
۱۰/۰۴ ۲۱   کاربر ۸۸   صفحه
۱۰/۰۳ ۳۶   کاربر ۱۱۲   صفحه
۱۰/۰۲ ۳۲   کاربر ۵۹   صفحه
۱۰/۰۱ ۱۸   کاربر ۹۵   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۲۰۶ ۳ %

ساعت ۱ تا ۲
۳۲۸ ۵ %

ساعت ۲ تا ۳
۱۴۶ ۲ %

ساعت ۳ تا ۴
۵۰ ۱ %

ساعت ۴ تا ۵
۴۴ ۱ %

ساعت ۵ تا ۶
۳۱ ۰ %

ساعت ۶ تا ۷
۳۵ ۱ %

ساعت ۷ تا ۸
۱۷۴ ۳ %

ساعت ۸ تا ۹
۴۳۲ ۶ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۴۸۷ ۷ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۴۴۴ ۷ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۴۷۶ ۷ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۳۳۴ ۵ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۴۵۷ ۷ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۳۷۶ ۶ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۳۰۳ ۴ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۲۹۸ ۴ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۴۰۳ ۶ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۲۱۷ ۳ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۲۸۶ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۲۹۴ ۴ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۲۴۶ ۴ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۳۷۸ ۶ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۳۶۱ ۵ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۳۴۸,۰۴۹ ۳۷ %
USA
USA
۱۷۵,۲۴۸ ۱۸ %
ZZZ
ZZZ
۱۶۵,۳۱۷ ۱۷ %
DEU
DEU
۷۷,۱۲۸ ۸ %
ROM
ROM
۴۱,۷۶۹ ۴ %
FRA
FRA
۲۸,۰۹۲ ۳ %
CHN
CHN
۲۲,۸۱۹ ۲ %
RUS
RUS
۲۱,۷۰۴ ۲ %
GBR
GBR
۱۹,۱۳۲ ۲ %
JPN
JPN
۱۰,۷۱۱ ۱ %
CAN
CAN
۷,۸۴۷ ۱ %
UKR
UKR
۶,۶۹۲ ۱ %
DNK
DNK
۶,۴۰۴ ۱ %
ALB
ALB
۴,۲۲۲ ۰ %
NLD
NLD
۳,۸۹۹ ۰ %
KOR
KOR
۲,۵۹۴ ۰ %
AUS
AUS
۲,۴۷۲ ۰ %
ITA
ITA
۱,۹۰۴ ۰ %
GRC
GRC
۱,۹۰۰ ۰ %
BGR
BGR
۱,۵۲۰ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۱,۴۵۳ ۶۲ %
Firefox
Firefox
۲۸۰ ۱۲ %
Other
Other
۱۷۴ ۷ %
IE 8.0
IE 8.0
۱۱۷ ۵ %
Mozilla
Mozilla
۱۱۵ ۵ %
IE 6.0
IE 6.0
۹۶ ۴ %
Safari
Safari
۵۶ ۲ %
IE 11.0
IE 11.0
۱۵ ۱ %
IE 9.0
IE 9.0
۱۲ ۱ %
Opera
Opera
۶ ۰ %
Edge
Edge
۴ ۰ %
IE 7.0
IE 7.0
۲ ۰ %
IE 10.0
IE 10.0
۰ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Linux ۱,۲۴۲ ۵۴ %
Windows 7 ۴۵۱ ۱۹ %
Other ۳۲۹ ۱۴ %
Windows 10 ۱۱۵ ۵ %
iOS ۶۰ ۳ %
Android ۴۷ ۲ %
XP ۳۵ ۲ %
Windows 8 ۳۴ ۱ %
Windows 2003 ۴ ۰ %
Vista ۳ ۰ %
FreeBSD ۱ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
نوبت دهی ۱۹
نوبت دهی بیمارستان هرسین ۸
نوبت دهی سونوگرافی ۵
نوبت دهی بیمارستان شهدا هرسین ۵
زهرا مرادی فر ۵
بیمارستان شهدا هرسین ۳
بیمارستان شهدای هرسین ۲
بیمارستان هرسین ۲
نوبت دهی رادیو لوژی ۲
سایت بیمارستان شهدای هرسین ۲
سایت نوبت دهی بیمارستا شهدای هرسن ۲
زمان نوبت دهی بیمارستان شهدا هرسین ۲
نوبت دهی بیمارستان شهداءهرسین ۱
نوبت دهی بیمارستان شهدای هرسین ۱
دکارگزینی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کارگزینی ۱
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کارگزینی ۱
کارگزینی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۱
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه-بیمارستان شهدای هرسین ۱
متخصص اطفال بیمارستان شهدای هرسین ۱
رادیولژی ۱
گرفتن نوبت رادیولوژی بیمارستان شهدا هرسین ۱
نوبت دهی رادیولوژی ۱
زایشگاه هرسین ۱
اسامی دکتر تغذیه در هرسین ۱
کلینیک دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۱
اسامی شهدای هرسین ۱
کمیته اخلاق ۱
لیست متخصاصان بیمارستان هرسین کرمانشاه ۱
ساعت آبی هرسین ۱